مرکز مطالعات و پژوهش سپهر

تصویری از یک دوره راهبری

دوره راهبری چیست

دوره راهبری یک دوره تحولی است

این دوره مبتنی بر یادگیری تحولی است. در یادگیری تحولی، بیش از آنکه به یادگیری موضوعات جدید پرداخته شود، به تحول در پیش فرضها و دیدگاهها پرداخته میشود. بعبارت دیگر، تحول در آن چیزهایی که یادگیری موضوعات جدید قرار است با آنها اتفاق افتد. لذا طبیعی است که این رویکرد نسبت به رویکردهای قدیمی که مبتنی بر تدریس ، خواندن و حفظ کردن هستند منتقد است.

در این رویکرد، چارچوبی ارائه میشود که طرزِ بودنِ فراگیر را به بودنی از طرزِ “راهبر بودن” متحول کرده و در نتیجه راهبری در عرصه های مختلف زندگی اش را ابراز طبیعی وی میکند.

سخن گفتن در باره “طرز بودن” آدمی، کمی دشوار بنظر می‌رسد چرا که ذهن ها کمتر با این مقوله آشناهستند و بیشتر آماده‌اند تا درباره افعال و داشته‌ها بگویند و بشنوند، مثلا درباره اینکه چه کاری باید کرد و یا چه دانشی باید داشت. کمتر ذهن‌ها درباره منشاء این عملکردها و داشته‌ها، اندیشیده‌اند.  نقطه شروع زندگی آدمی، از دانسته‌ها و مفروضاتش شروع نمیشود، بلکه از طرز بودن وی شروع می‌شود . “یک راهبر بودن” نیز طرزی از بودن است.

رویکرد هستی شناسانه/پدیدار شناسانه

رویکرد “هستی شناسانه / پدیدار شناسانه” ، امروز رویکرد غالب در بسیاری از حوزه‌های دانشی در دانشگاه‌های برتر جهان همچون هاروارد ، ام-آی-تی، استنفورد و امثال آن است.  این رویکرد توانسته است در بنگاه‌هایی که به آن پایبند بوده‌اند، اثربخشی چشمگیری به ارمغان آورد

تصویری از یک دوره راهبری

دوره راهبری چیست

نحوه شرکت در دوره راهبری

روش اجرای دوره راهبری بصورت ”کارگاه ساخت یافته‌ای“ است که فرصتی فراهم میکند تا بتوانید ”بودن“ خود را بیابید و محدودیت‌های هستی شناسانه خود را پیدا کنید و بر آن غلبه کنید. این دوره فرصتی فراهم می‌آورد تا شما بتوانید واقعا راهبری را بصورت اثربخش اجرا کنید. بنابراین نیاز است که شرکت کنندگان، از جایگاه اول شخص و صادقانه، متعهد به شرکت در تمرینها و بازی کردن در وسط میدان زندگی‌ای که برای آنها مهیا می‌شود، فعال باشند. همچنین، شرکت کنندگان باید نسبت به نتیجه‌ای که می‌خواهند از دوره بدست آورند، شخصاً متعهد باشند. در این روش آموزشی، فراگیران نه از جایگاه تماشاگر (کسی که می‌خواهد دانش و نظریه‌های مختلفی را بداند) بلکه همچون بازیگری که واقعا در وسط میدان عمل و در زندگی واقعی‌اش است، شرکت می‌کنند و باید متعهدانه برای کشف خود حضور داشته باشند.

برای بازی کردن در وسط میدان زندگی که در طی دوره، با همکاری مربیان برای خود مهیا می‌سازید، می‌بایست حداقل با یک پروژه‌ی واقعی که دغدغه جدی امروز شما است و تحقق آن برای شما مهم است در دوره شرکت کنید. ”آینده‌ای“ که ”امروز“ آن را زندگی می‌کنید و می‌بینید که برای آن ایستاده‌اید، آن ”آینده‌ای“ است که اعمال و رفتار و انتخاب‌های امروز شما را شکل می‌دهد.

داشتن یک مسئله و یا پروژه واقعی زندگی، که دغدغه جدی زندگی شماست، شما را به وسط میدان بازی واقعی‌تان در طی دوره می‌آورد و فرصتی را فراهم می‌کند تا خود را بهتر کشف کنید و با راهنمایی مربیان، مسیر تحول را تجربه کنید. در این حالت، دوره برای شخص شما معنادار شده و اثربخشی بی بدیلی را برای شما به ارمغان می‌آورد.

یادگیری تحولی

دوره راهبری یک دوره تحولی است

دوره راهبری بصورت کارگاهی اجرا می‌شود تا شما بتوانید ”بودن“ خود را بیابید و محدودیت‌های هستی شناسانه خود را کشف  و سپس بر آن غلبه کنید تا در هر موقعیتی که نیازمند راهبری است، راهبری ابراز طبیعی شما باشد

یادگیری تحولی دامنه وسیع‌تری از بودن و عمل کردن را در اختیار شما قرار می‌دهد. در نتیجه، وقتی شما راهبری می‌کنید شما نحوه‌های قوی‌تری از بودن و عمل کردن را در اختیار خواهید داشت و راهبری ابراز طبیعی شما خواهد بود

یادگیری تحولی فقط به ذخایر اطلاعات شما در مورد راهبری نمی‌افزاید. این دوره با استفاده از یادگیری تحولی، فرصت می‌دهد تا شما قید و بندهای خودتان را کشف و آنها را که مانع راهبری اثربخش می‌شوند را از میان بردارید

دوره های پیشین

تابستان 1402

سازمانی

زمستان 1399

سازمانی

بهار 1397

سازمانی

زمستان 1402

عمومی

تابستان 1398

عمومی

زمستان 1397

عمومی

پائیز 1397

عمومی

مشخصات دوره راهبری

در حال ثبت نام

عمومی – تابستان 1403

تصویری از یک دوره راهبری