تمـاس با سپهـــر

آدرس: تهــران، خیـابـان طـالقـانـی، کـوچـه جهـان، پـلاک 8

تـلفـن: 77628464 -021

شـبکه هـای اجتـماعـی:

رسالت سپهـــر

ما از طریق پژوهش و تجزیه و تحلیل، مشاوره، آموزش و راهکارهای اجرائی، سازمانها، بیزینس ها و مراکز آموزشی را توانمند می سازیم تا بتوانند بطور جامع، پایدار و به موقع به حداکثر رسالت ها، رضایت مشتریان و منافع مالی دست یابند.

چـرا سپهـــر

ما با استفاده از علوم اجتماعی محاسباتی و با رویکرد شناختی، تحلیل مدیریت مراکز و سازمانها را انجام می دهیم و با رویکرد های شناختی، مشاوره های خود را به آنها ارائه می کنیم. ما در مطالعه و درس گرفتن از برترین پروژه ها و مراکز مشاوره مدیریت بین المللی تمرکز داشته ایم و با ابزارها و سلوشن های IT-Base آشنا هستیم.  علاوه بر انیها، ما در سلوشن های میان رشته ای مهارت داریم و در این زمینه، مخزنی از تجربیات موفق را برای خود ذخیره کرده ایم.  در ضمن، ما با برترین متخصصین حوزه های مختلف  در گروه ها و پروژه های کاری همکار داریم.

ما می توانیم بگوئیم که در حوزه علوم اجتماعی محاسباتی و علوم شناختی دانش خوبی داریم و برای مدتی طولانی است که در این حوزه با افراد و تیم های متخصص فعالیت می کنیم به همین جهت تجربه های بسیار مفیدی در این زمینه کسب نموده ایم و این تجربیات را نیز  در پروژه های متنوعی به کار بسته ایم و آنها را غنی تر ساخته ایم.

اصـول اخـلاقـی سپهـــر

ما قویا اعتقاد داریم که اصول اخلاقی ما در تمامی سطوحش نقشی کلیدی در حفظ اعتبار و شهرت ما نسبت به "تمامیت" خدمات و رفتارمان دارند.

* ما به اصول اخلاق و ارزشهای اسلامی به شدت اعتقاد داریم و به آنها پایبندیم.

* ما "تمامیت"را در راس تمام فعالیتهای خود قرار می دهیم.

* ما منافع فراگیران و مشتریان را بالاتر از منافع خود می دانیم.

* ما کاملا به عملکردی با "تمامیت"، "اصالت"، "شایستگی"، و "احترام" متعهدیم.

* ما قطعا به حفظ و ارتقاء شایستگی حرفه ای خود پایبندیم.

* ما تمام وظایف خود نسبت به مشتریان و کارکنان را اجرا می کنیم.