دوره های آموزشی
                                                                  مارکتینگ و برندینگ

مسئولیت درآمد بنگاه با مارکتینگ است. مارکتینگ ، وجه مدیریت شرکت به بازار و بیرون شرکت تلقی می شود. برای این منظور دو رسالت فرعی دیگر به عهده فانکشن مارکتینگ است. اول آنکه پیام بازار و محیط را به خوبی درک کند و آن را به داخل بنگاه بیاورد و دوم آنکه پیام بنگاه را به درستی به بازار و بخش های هدف برساند.

برای این منظور نیاز است مدیران بازار یابی تحلیل درستی از محیط دور و نزدیک بیرونی و همچنین محیط درونی و نهایتا رسالت و استراتژی های کلان سازمان خود داشته باشند. لذا، آموزش هاو تکنیک های تحلیل محیط (بیرون و درون) بخش اول آموزش های این دوره را تشکیل می دهند.

در بخش دوم، ابتدا روشها و تکنیک های مورد نیاز برای بخش بندی بازار و درک نیاز های هر بخش آموزش داده می شود.  سپس، تحلیل مورد نیاز برای تحلیل جذابیت ما برای بخش ها و جذابیت بخش ها برای ما و تکنیک های هدفگذاری و انتخاب بخش های مورد نظر، تدریس می شود.  نهایتا، تکنیک های تحلیل موقعیت شرکت در بازار و انتخاب جایگاه شرکت و محصولات آن بصورت کارگاهی ارائه می شود.

در بخش سوم، شیوه های Market research و تکنیک های آن، سوالات مرسوم تحقیق بازار و شیوه های تحلیل رفتار مصرف کنندگان آموزش داده می شود. همچنین CSF: Critical success factors و گلوگاههای (Bottleneck) تحقیق بازار مواردی هستند که در این بخش آموزش داده می شوند. اطلاعات عمومی در رابطه با تحلیل های آماری کمی و تحلیل های کیفی، مواردی هستند که در این قسمت مورد نیاز است.  لذا، عموما اشاره به آنها و نرم افزارهای مرسوم در این حوزه در کلاس انجام می پذیرد.

بخش چهارم، شامل تدوین و انتخاب استراتژی های بازاریابی محصولات است. لذا، گونه های مختلف استراتزی های بازاریابی محصولات ارائه و شیوه تحلیل جذابیت آنها به بحث و گفتگو گذاشته می شود. دستاورد آموزشهای بخش اول و دوم، زیر بنای آموزش های بخش سوم را تشکیل می دهند. علاوه بر آن، تفکر استراتژیک و تمرین در جهت یافتن ایده های ناب برای بازارهای مورد نظر، موضوع بعدی آموزشهای ما می باشد. شرکت ها همواره مدیون ایده های بنیادین مارکتینگ خود در مورد انتخاب شیوه حرکت در بازار و تعیین موقعیت و جایگاه شرکت و محصولاتش در بازار هستند.

تـاکتیـک هـای بـازاریـابـی

پس از تدوین استراتژی های بازاریابی، نوبت به طرح ریزی و انتخاب «تاکتیک های بازاریابی» می رسد. در نخستین گام، آموزش چگونگی تعریف محصول Product قرار دارد. بدیهی است محصول شامل Product contain good, service and experiance می باشد و برای تعریف یک Product سه بخش زیر آموزش داده می شود: اول، تدوین Core product یعنی دقیقا تعیین کنیم چه ارزشی و چگونه به چه کسی منتقل می شود و مشتریان هر بخش، از نظر خودشان واقعا بابت چه چیزی پول پرداخت می کنند و محصول ما برای آنان واقعا چگونه معنی می شود. گام دوم تعریف محصول واقعی است Actual Product که در شناسنامه های مفصل محصولات عموما ذکر می شود و نهایتا بخش افزوده ی به محصول.

در گام دوم، قیمت گذاری و قواعد و بازی های قیمت گذاری در راستای استراتژی های مارکتینگ خواهد بود. تحلیل های خاص کمی در این قسمت آموزش داده می شود که شیوه های قیمت گذاری بر اساس آنها صورت می پذیرد.

در گام سوم، بررسی و معماری نحوه ی توزیع و رساندن محصول به دست مشتریان خواهد بود. در این بخش هم الگوهای توزیع بیان می شود و هم شیوه های تحلیلی مبتنی بر الگوریتم های هوشمند برای بهینه سازی معماری.

گام پایانی Promotion نام دارد و در پاسخ به این سوال قرار دارد که چگونه برای محصولات خود ترفیعات را رقم زنیم.