دوره های آموزشی
                                             دوره راهبــری

رویکرد "هستی شناسانه / پدیدار شناسانه" ، امروز رویکرد غالب در بسیاری از حوزههای دانشی در میان دانشگاه های برتر جهان همچون هاروارد ، MIT ، استنفورد و ... است.  “علم مدیریت” نیز با ورود رویکرد "هستی شناسانه / پدیدار شناسانه"، تحولات عمیقی پیدا کرده و توانسته است در بنگاه هایی که به آن پایبند بوده اند، اثربخشی چشمگیری به ارمغان آورد و این را مدیون کسانی همچون "ورنر ارهارد"، "مایکل جنسن"، که خود از اساتید دانشگاه کسب و کار "هاروارد" بود، و دیگرانی همچون "استیپ زفرون"، که راهبر ارشد موسسه "لند مارک" است، و "جری آچوریا"، که مدیر اموزش دانشگاه "هاروارد" بود، و ... است.

دوره راهبری

این دوره مبتنی بر یادگیری تحولی است. در یادگیری تحولی، بیش از آنکه به یادگیری موضوعات جدید پرداخته شود، به تحول در پیش فرضها و دیدگاهها پرداخته میشود. بعبارت دیگر، تحول در آن چیزهایی که یادگیری موضوعات جدید قرار است با آنها اتفاق افتد. لذا طبیعی است که این رویکرد نسبت به رویکردهای قدیمی که مبتنی بر تدریس ، خواندن و حفظ کردن هستند منتقد است .

در این رویکرد، چارچوبی ارائه میشود که طرزِ بودنِ فراگیر را به : بودنی از طرزِ "راهبر بودن" متحول کرده و در نتیجه راهبری در عرصه های مختلف زندگی اش را ابراز طبیعی وی میکند.

بودنی از نوع "راهبر بودن"

سخن گفتن در باره "طرز بودن" آدمی، کمی دشوار بنظر می رسد چرا که ذهن ها کمتر با این مقوله آشناهستند و بیشتر آماده اند تا در باره افعال و داشته ها بگویند و بشنوند، مثلا درباره اینکه چه کاری باید کرد و یا چه دانشی باید داشت. کمتر ذهن ها درباره منشاء این عملکردها و داشته ها، اندیشیده اند.  نقطه شروع زندگی آدمی، از دانسته ها و مفروضاتش شروع نمیشود، بلکه از طرز بودن وی شروع می شود . "یک معلم راهبر بودن" نیز طرزی از بودن است.

شما چگونه باید در این دوره شرکت کنید

روش اجرای دوره راهبری بصورت ”کارگاه ساخت یافته ای“ است که فرصتی فراهم میکند تا بتوانید ”بودن“ خود را بیابید و محدودیت های هستی شناسانه خود را پیدا کنید و بر آن غلبه کنید و فرصتی فراهم می آورد تا بتوانید واقعا راهبری را اجرا و بازی کنید.

بنابراین نیاز است که شرکت کنندگان، از جایگاه اول شخص و صادقانه، متعهد به شرکت در تمرینها و بازی کردن در وسط میدان زندگی ای که برای آنها مهیا می شود باشند و همچنین، نسبت به نتیجه ای که می خواهند از دوره بدست آورند، شخصاً متعهد باشند. در این روش آموزشی، فراگیران نه از جایگاه تماشاگر (کسی که می خواهد دانش و نظریه های مختلفی را بداند) بلکه همچون بازیگری که واقعا در وسط میدان عمل و در زندگی واقعی اش است، شرکت می کنند و باید متعهدانه برای کشف خود حضور داشته باشند.

برای بازی کردن در وسط میدان زندگی که در طی دوره، با همکاری مربیان برای خود مهیا می سازید، می بایست حداقل با یک پروژه ی واقعی که دغدغه جدی امروز شما است و تحقق آن برای شما مهم است در دوره شرکت کنید. ”آینده ای“ که ”امروز“ آن را زندگی می کنید و می بینید که برای آن ایستاده اید، آن ”آینده ای“ است که اعمال و رفتار و انتخاب های امروز شما را شکل می دهد.

داشتن یک مسئله و یا پروژه واقعی زندگی، که دغدغه جدی زندگی شماست، شما را به وسط میدان بازی واقعی تان در طی دوره می آورد و فرصتی را فراهم می کند تا خود را بهتر کشف کنید و با راهنمایی مربیان، مسیر تحول را تجربه کنید. در این حالت، دوره برای شخص شما معنادار شده و اثربخشی بی بدیلی را برای شما به ارمغان می آورد.

شما می توانید شرایط و اطلاعات در مورد نحوه ثبت نام را در اینجا بخوانید: اطلاعات ثبت نام
و اخبار راهبری را در اینستاگرام دنبال کنید در مسیر راهبری