دوره های آموزشی
                                                      فناوری اطلاعات در آموزش

آموزش های آکادمیک و اصولی، کلید توسعه پایدار می باشند. بعلاوه، هیچ ابزار و زیرساختی بدون فرهنگ سازی و آموزش مناسب و منطبق نمودن فرآیندها به صورت صحیح اجرایی نمی گردد. این موضوع یکی از موارد مورد توجه در پیاده سازی سیستم ها در کشورهای توسعه یافته می باشد. این مجموعه با تکیه بر آموزش منطق با مشاغل حرفه ای، ضمن ارائه آموزش ها و کارگاه های متناسب با نیازمندیهای سازمان، با برگزاری سمینارهای آموزشی تخصصی می تواند سازمان ها را در فرهنگ سازی مناسب یاری دهد.

مسیر آموزشی ما با توجه به موارد زیر مشخص شده است:

* آموزش یک تخصص در هر مرحله آموزشی
* به کارگیری متدهای موثر آموزشی در ایران
* پاسخگویی به نیازهای واقعی آموزشی افراد و سازمان ها
* به کارگیری تجارب آموزشی مدرسین حرفه ای منطبق با حوزه های تخصص  و شغلی موجود در دنیا در زمینه شیرپوینت و فناوری اطلاعات
Developer Training:Admin, Config, Design of Sharepoint

هدف این گونه آموزش ها، توسعه و مدیریت سامانه های کاری مبتنی بر فناوری اطلاعات در سازمان ها است. دانش آموختگان این دوره های آموزشی خواهند توانست سامانه های کاری سازمان را تحلیل و، مبتنی بر فناوری اطلاعات و شیرپوینت، آنها را طراحی، پیاده سازی، توسعه و نگهداری کنند.

Desktop Training: IW

این بخش از دوره های آموزشی با هدف کاربردی استفاده از شیرپوینت و قدم های اولیه ورود به دنیای شیرپوینت و فناوری اطلاعات طراحی شده است . دانش آموختگان این دوره ها قادر خواهد بود از امکانات شیرپوینت و دیگر نرم افزارهای پایه مایکروسافت آفیس به درستی استفاده نمایند و توانایی طراحی و پیاده سازی راهکارهای سازمانی منطبق با امکانات سایت های شیرپوینت را به دست می آوردند