خـدمـات آمـوزشـی سپـــهر

مرکز سپهر دوره های متعدد و متنوعی را برای گروه وسیعی از مخاطبان و علاقمندان برگزار می کند. تمامی این دوره ها با رویکرد نوین هستی شناسانه / پدیدار شناسانه طراحی شده اند. اکثر دوره های این مرکز بصورت کارگاههای ساختار یافته ای برگزار می شوند تا فراگیران در پایان دوره، فنون لازم برای بکارگیری عملی مطالب بیان شده در طول دوره را کسب کرده باشند و نیازی به رجوع به روش های قدیمی آموزش شامل خواندن متون و حفظ کردن آنها نداشته باشند.

راهبری

رویکرد "هستی شناسانه / پدیدار شناسانه" ، امروز رویکرد غالب در بسیاری از حوزه های دانشی در میان دانشگاه های برتر جهان همچون هاروارد، ام آی تی، استنفورد، و غیره است. این دوره مبتنی بر یادگیری تحولی است. در یادگیری تحولی، بیش از آنکه به یادگیری موضوعات جدید پرداخته شود، به تحول در پیش فرضها و دیدگاهها پرداخته میشود. بعبارت دیگر، تحول در آن چیزهایی که یادگیری موضوعات جدید قرار است با آنها اتفاق افتد. لذا طبیعی است که این رویکرد نسبت به رویکردهای قدیمی که مبتنی بر تدریس ، خواندن و حفظ کردن هستند منتقد است و ...

فنـاوری اطـلاعـات در آمـوزش

هدف این گونه آموزش ها توسعه و مدیریت سامانه های کاری مبتنی بر فناوری اطلاعات در سازمان ها است. دانش آموختگان این دوره های آموزشی خواهند توانست سامانه های کاری سازمان ها را تحلیل و مبتنی بر فناوری اطلاعات و شیرپوینت طراحی، پیاده سازی، توسعه و نگهداری کنند.  با تکیه بر آموزش منطبق با مشاغل حرفه ای، ضمن ارائه آموزش ها و کارگاه های متناسب با نیازمندیهای سازمان، با برگزاری سمینارهای آموزشی تخصصی می تواند سازمان ها را در فرهنگ سازی مناسب یاری دهد.  مسیر آموزشی ما با توجه به نکاتی کلیدی مشخص شده است که میتوان از جمله به "آموزش یک تخصص در هر مرحله آموزشی"، "پاسخگویی به نیازهای واقعی آموزشی افراد و سازمان ها"، و "به کارگیری تجارب آموزشی مدرسین حرفه ای" اشاره کرد.

مدیریت استراتژیک

آشناکردن مدیران ارشد و میانی سازمانها با دیدگاه ها و سبک های جدید در مدیریت استراتژیک از جمله رویکردهای شناختی به مدیریت ، بازتعریف مدیریت در پارادایم دو، رویکردهای آنتولوژیکال. در این دوره مدیران را وارد فرایند های آموزشی طراحی خاص شده ای می کنیم تا بتوانند مهارتهای تفکر استراتژیک را با رویکرد های جدید فراگیرند و در آنها تجربه های فردی مفیدی به دست آورند و بتوانند استراتژی هایی برای سازمان خود فرم دهی کنند و همچنین بتوانند کنترل های لازمه برای گامهای فوق را طراحی کنند و آنها را اجرا کرده و کنترل های خود را کنترل کنند ...

مارکتینگ و برندینگ

مسئولیت درآمد بنگاه با مارکتینگ است. مارکتینگ ، وجه مدیریت شرکت به بازار و بیرون شرکت تلقی می شود. برای این منظور دو رسالت فرعی دیگر به عهده فانکشن مارکتینگ است. اول آنکه پیام بازار و محیط را به خوبی درک کند و آن را به داخل بنگاه بیاورد و دوم آنکه پیام بنگاه را به درستی به بازار و بخش های هدف برساند. برای این منظور نیاز است مدیران بازار یابی، تحلیل درستی از محیط دور و نزدیک بیرونی و همچنین محیط درونی و نهایتا رسالت و استراتژی های کلان سازمان خود داشته باشند. لذا آموزش ها و تکنیک های تحلیل محیط (بیرون و درون) بخش اول آموزش های این دوره را تشکیل می دهند. در بخش دوم، ابتدا روشها و تکنیک های مورد نیاز برای بخش بندی بازار و درک نیاز های هر بخش آموزش داده می شود و سپس ...

مدیریت نیـروی انسانی

مدیریت منابع انسانی عبارت است از بهره برداری از نیروی انسانی سازمان برای نیل به اهداف سازمان.  به عبارت دیگر، مدیریت منابع انسانی عبارت است از جذب، توسعه وحفظ نیروی کار شایسته و لایق برای رسیدن به اهداف سازمانی براساس نظام ارزشی حاکم برجامعه با حداکثر کارآیی. آموزشهای ذیل برای مدیریت رفتار سازمانی طراحی و ارائه می شود ...

طراحی مدل مفهومی و عملیاتی

این چارچوبی مبتنی بر بهروش ها برای مراکز آموزشی است. معماری این چارچوب "خدمت محور" بوده و هر دو مدل مفهومی و عملیاتی مرکز آموزشی را در بر دارد. مدل مفهومی (معماری خدمات) بیان می کند که چگونه از نظر مفهومی و منطقی، سیستم آموزشی مرکز می تواند ارزش های مورد نظر را در فرا گیران ایجاد کند، و مدل عملیاتی (معماری فرآیندها) بیان می کند که کارهای مرکز مان را چگونه انجام دهیم تا بتوانیم تضمین نمائیم که قطعا مدل مفهومی را پیاده سازی می کنیم و آنرا مرتبا بهبود می بخشیم ...