مشاوره آماده سازی کسب و کار برای دوران پسابحران عالمگیر

عالمگیری کوید-19 نظام اقتصادی و در نتیجه تقریبا تمام کسب و کارها را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است. تقریبا از اوایل سال 1399 بود که بسیاری از کسب و کارها تعطیل شدند. در این میان، این کسب و کارهای کوچک که حدود نیمی از نیروی کار را نیز به کار می گیرند و تقریبا 90 درصد کسب و کارها را تشکیل می دهند بودند که در همه بخش ها بیشتر از هم آسیب دیدند. بعنوان مثال میتوان به مقایسه نرخ رشد حجم فروش بر اساس گروه محصول در اتحادیه اروپا در مارس سال 2020 با میانگین ده سال گذشته آن نظر انداخت تا تاثیرات این بحران عالمگیر بر کسب و کارها را کاملا مشاهده کرد.

اما در آینده چه خواهد شد؟ تحلیل داده های ارائه شده از سوی بانک جهانی در نمودار تحلیلی زیر نشان می دهد که در سه حالت مفروض برای کرونا در سالهای آتی برای اقتصاد دنیا چه اتفاقی رخ خواهد داد.

برای مشاهده این تحلیل بصورت تعاملی می توانید به این لینک مراجعه کنید

در هر صورت، هر طور که شود، قطعا امور دوباره مثل قبل نخواهد شد. بازی در حال شروع شدن است و ذینفعان فعلی در حوزه کسب وکار بازیکنان کلیدی آن هستند.

اما سوال اینجاست که ما چقدر برای آن آماده ایم؟

چالش های عظیم را به تغییرات معنادار تبدیل کنیم

تاثیرات بر مشتریان

بازتنظیم مطابق با ذهنیت جدید
برقراری ارتباط با مشتریانی که عادت خریدشان تغییر می کند تا بتوان همچنان خدماتی و کالاهایی به آنها ارائه کرد که آنها تجربه خوبی از خرید داشته باشند. در اینجا کانال های ارتباطی دیجیتالی می توانند از تداوم این ارتباط و تجربه پشتیبانی کنند.

تاثیرات بر نیروی کار

تامین سرمایه انسانی
نیروی کاری که بازتعریف می شود، مهارت هایش تغییر می کند، و به گونه ای دیگر به کار گرفته می شود. و البته در این میان سرعت است که اهمیت دارد چرا که نیروی کار در حالی تلاش می کند که کارها و وظایفش را انجام دهد که همچنان مشغول کلنجار با چیزی است که در جامعه و زندگی او در حال رخ دادن است.

تاثیرات بر استراتژی

آغاز حرکت بسمت چابکی الان
امروز مدیران کسب وکارها به ضروت اولویت خود را به "اکنون" می دهند. اما این راهبران کسب و کارها هستند که توجه خود را "بعد" معطوف می کنند چرا که آنچه در پی خواهیم داشت به هیچ وجه شیوه های کاری پیش از کوید-19 نخواهد بود و احتمالا با دهه ای روبرو هستیم که "هیچوقت عادی" نمی شود.

تاثیرات بر عملیات

ریسک زدایی برای پاداشی بزرگتر
تغییر ساختار برای تاب آوری در عرصه جهانی از ضروریاتی است که بدلیل تغییرات بنیادی در رفتار مشتری، رنجیره تامین، و مسیر به بازار باید درنظر گرفته شود. سرعت بخشی به اتخاذ روش های چابک و تحول در زنجیره ارزش بیش از هر زمان دیگر مورد نیاز است.

تاثیرات بر نقدینگی

تامین نقدینگی برای بقا، و شکوقایی
تامین منابعی ربودن فرصت های جدیدی که از دل بحران بیرون می آیند. قابلیت بقا در زمان حال و در آینده به اقدام سریع سی-سویت (C-suite) وابسته است، از جمله اقدامات نزدیک برای پایداری و حرکت های استراتژیک که آینده های جدیدی را برای کسب و کار خلق خواهد کرد.

تاثیرات بر فناوری

فناوری اطلاعات برای دنیای غیرعادی
پایه گذاری فناوری برای تقویت کسب و کار بمنظور موفقیت دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است. حتی در دوران پیش از کرونا شرکت های زیادی بودند که با چالش های جدیدی نسبت به فناوری اطلاعات روبرو بودند. فناوری می تواند به تاب آوری کسب و کارها کمک کند.

وقتی همه در بحران باشند، این خود یک فرصت است

گروه ما اینجاست تا شما را در مسیر موفقیت یاری نماید

آنچه ما می توانیم برای شما انجام دهیم از عارضه یابی آغاز می شود که پس از بررسی های کارشناسان خبره و بر اساس تشخیص آنها مطابق با شرایط سازمان مورد بررسی می تواند از مصاحبه با راهبران و مدیران ارشد سازمان شروع شود. در ادامه، احتمالا به مصاحبه با نیروی انسانی، بررسی مستندات درون سازمانی و مستندات بالادستی، بررسی سابقه تاریخی سازمان و صنعت مورد نظر، و بررسی سیستم ها و فرآیندهای سازمانی پرداخته خواهد شد.

پس از مراحل فوق، بررسی داده های سازمانی از جمله داده های بازاریابی، مالی، نیروی انسانی، و امثال آن انجام خواهد شد. در مراحل پایانی نیز به ببرسی شرکای استراتژیک و بویژه بررسی مشتریان شامل مشتریان بالقوه، بالفعل، و جامعه هدف می پردازیم.

گام های آغازین برای سازمان های بزرگ عبارتند از:

و اما گام های آغازین برای سازمان های کوچک فشرده تر خواهد بود. برای سازمانهای کوچک ابتدا به عارضه یابی و تعیین یک اولویت می پردازیم. سپس پروژه اجرا می شود و در نهایت نیز نتایج و گزارش ها ارائه می شوند.

فناوری اطلاعات را برای این دنیایی که از این پس همواره غیرعادی است بکار بگیرید

گروه ما اینجاست تا در این مسیر شما را یاری نماید
چند نمونه گزارش و تحلیل با رویکرد شناختی محاسباتی

در اینجا می توانید چند نمونه هایی از تحلیل های انجام شده توسط ما در بخش های مختلف را مشاهده کنید. توجه به این نکته ضروری است که ما بدلیل حفظ محرمانگی مشتریان خودمان نمی توانیم بسیاری از تحلیل ها و گزارشات آنها را به دیگران نشان دهیم.

  • توجه: برای دیدن این تحلیل ها و گزارشات آنها نیازمند استفاده از رمز کاربری خودتان در مرکز سپهر هستید. چنانچه دارای رمز کاربری مرکز سپهر نیستید با این مرکز تماس بگیرید
  • این پرسشنامه حاوی برخی از سوالاتی است که باید در مرحله اول به پاسخ آنها دست یافت