بازار را با تحلیل پیش بینی کنید

تبدیل داده ها به اطلاعات معنادار می تواند تعیین کننده راهبردهای استراتژیک باشد

بازار بورس را می توان با تحلیل علمی به درستی پیش بینی کرد و در آن موفقیت بیشتری بدست آورد

این تحلیل نشان دهنده روند بازار بورس برای چند نماد است که بر اساس آن می توان تصمیمات مختلفی را اتخاذ کرد از جمله اینکه زمان فروش و خرید سهام کدام شرکت است.