پیاده سازی نظام آموزش برای دوران پسا بحران عالمگیر

بر اساس گزارش دانش آموزان به خبرنامه های ماهانه، کلاس های امروز داستان های زیادی برای گفتن دارند. داستان گویی دیجیتالی با "مایکروسافت سوئی" به مربیان و دانش آموزان امکان می دهد تا بر محتوا تمرکز کنند و نگران قالب نباشند.

اهداف آموزشی

 •  یادگیری اینکه "سوئی" برای به اشتراک گذاری متن، عکس، ویدیو، و محتوای پویا بمنظور نقل یک داستان دیجیتالی غنی چطور کار می کند
 •  دیدن نمونه هایی از تاثیر "سوئی" در کلاس درس
 •  تمرین ساخت یک "سوئی"
 •  درک اینکه چطور "سوئی" می تواند به روش های متنوعی بکار گرفته شود
 • یاداشت حرفه ای

  بهترین راهی که دانش آموزان شما یاد می گیرند چطور است؟ ایا شما نیز وقتی چیز جدید یاد می گیرید همان روش را بکار می برید؟ شما اینجا هستید بخاطر اینکه چیزی الهام بخش شما بوده است تا درباره "سوئی" بیشتر بیاموزید. اگر قرار است شما واقعا این دانش را فرا بگیرید و شروع به ایجاد تغییر در فعالیت آموزشی جاری خود کنید، شما نیازمند یک فضایی برای یادداشت برداری، تعمق، نسخه برداری از پیوندها، و ثبت اندیشه های الهام بخش هستید.

  اعتبار این دوره: 500 امتیاز

  برای اطلاعات بیشتر در مورد این دوره های آموزشی به زبان فارسی لطفا با مرکز سپهر تماس بگیرید