پیاده سازی نظام آموزش برای دوران پسا بحران عالمگیر

برخی از استانداردهای جهانی برای مدیران و راهبران آموزشی، معلمان، و دانش آموزان در زیر مطرح می شود که همگی به نحوی به اجرای درست آموزش از راه دور مرتبط خواهند بود

استانداردهای راهبران و مدیران آموزشی

 • راهبری آینده نگر
 • مدیران آموزشی توسعه و پیاده سازی یک آینده مشترک برای یکپارچگی جامع فناوری را الهام می بخشند و آن را توسعه می دهند تا تعالی را ترویج کنند و از تحول در سراسر سازمان پشتیبانی نمایند

 • فرهنگ یادگیری در عصر دیجیتال
 • مدیران آموزشی یک فرهنگ یادگیری پویای عصر دیجیتال را ایجاد می کنند، آن را ترویج می دهند، و از آن حمایت می کنند، فرهنگی که یک تحصیل قوی، مرتبط، و تعاملی را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد.

 • تعالی در شیوه حرفه ای
 • مدیران آموزشی یک محیط یادگیری و نوآوری حرفه ای را ترویج می کنند که آموزگاران را توانمند می سازد تا یادگیری دانش آموز از طریق آموزش فناوری های معاصر و منابع دیجیتال را تقویت کنند.

  استانداردهای معلمان

 • برای یادگیری و خلاقیت دانش آموز، تسهیل گر و الهام بخش باشند
 • معلمین دانش خود در موضوع درسی، تدریس و آموزش، و فناوری را بکار می گیرند تا تجربیاتی را تسهیل کنند یادگیری، خلاقیت، و نوآوری دانش آموز در محیط های رو در رو و محیط های مجازی را ارتقاء بخشند.

 • آموزش و ارزیابی عصر دیجیتال را طراحی کرده و توسعه می دهند
 • معلمین با ادغام ابزار و منابع روز به طراحی، توسعه، و ارزیابی تجربیات یادگیری و ارزیابی های اصیل می پردازند تا یادگیری محتوا در بستر آموزشی را به حد اعلی برسانند و دانش، مهارت ها، و نگرش های مشخص شده در استانداردهای دانش آموزشی را توسعه دهند.

 • کار و یادگیری عصر دیجیتال را الگوسازی می کنند
 • معلمین، آن دانش، مهارت ها، و فرایندهای کاری که نمایانگر یک فرد حرفه ای نوآور در جامعه جهانی و دیجیتال است را از خود به نمایش می گذارند.

 • در یک رشد حرفه ای و راهبری وارد می شوند
 • معلمین با ترویج و ارائه استفاده اثربخش از ابزار و منابع دیجیتالی، بطور مداوم شیوه های حرفه خود را بهبود می بخشند، الگوی یادگیری در تمام عمر می شوند، راهبری در مدرسه و مجموعه حرفه خود را به نمایش می گذارند.

  استانداردهای دانش آموزان

 • یک فراگیر توانمند
 • دانش آموزان از فناوری استفاده می کنند تا در انتخاب، دستیابی، و ارائه قابلیت در اهداف آموزشی خودشان،که علوم یادگیری به اطلاع آنان می رسانند، نقشی فعال داشته باشند.

 • یک سازنده دانش
 • دانش آموزان با استفاده از ابزار دیجیتال بطور منتقدانه به انتخاب منابع متنوعی می پردازند تا دانش بسازند، محصولات خلاقانه تولید کنند، و برای خود و سایرین تجربیات یادگیری معناداری ایجاد کنند.

 • یک طراح نوآور
 • دانش آموزان در یک فرایند طراحی از فناروی های مختلفی استفاده می کنند تا با خلق راه حل های جدید، مفید، یا خیالی، مساله ها را حل کنند.

 • یک متفکر محاسباتی
 • دانش آموزان به توسعه و بکارگیری استراتژی هایی برای فهم و حل مساله می پردازند به نحوی که از قدرت روش های فناورانه برای توسعه و آزمایش راه حل ها استفاده کنند.

 • یک ارتباط گیرنده خلاق
 • دانش آموزان با وضوح ارتباط برقرار می کنند و با استفاده از بسترها، ابزارها، سبک ها، قالب ها، و رسانه های دیجیتالی مناسب با اهدافشان، بصورت خلاقانه نظرات خودشان برای منظورهای مختلف را بیان می کنند.

 • یک همکاری کننده جهانی
 • دانش آموزان از ابزراهای دیجیتالی استفاده می کنند تا دامنه دید خودشان را وسعت دهند و از طریق کار مشترک با دیگران و کار در گروه های محلی و جهانی بصورت اثربخش، یادگیری خودشان را غنی سازند.

  برای اطلاعات بیشتر در مورد دوره های آموزشی لطفا با مرکز سپهر تماس بگیرید