پیاده سازی سلوشن آموزشی مایکروسافت
ماژول 1: معرفی

این دوره شما و همکارانتان را نسبت به تصمیمات کلیدی که باید، وقتی در راه انتقال به آموزش از راه دور هستید، اتخاذ شود و ابزاری که شما و دانش آموزانتان می توانید در این مسیر استفاده کنید راهنمایی می کند.

این امری حیاتی است که همه درک کنیم که آموزش از راه دور به معنی آن تجربه ای که از آن آموزش قدیمی آنلاین داریم نیست. دوره های آموزش آنلاین همانند محیط های آموزشی حضوری و رو در رو در طول چندین ماه (یا سال) ساخته می شوند و دربر گیرنده چندین استراتژی و ابزار یادگیری در سراسر آن دوره هستند. خوشبختانه شما چندین ماه وقت دارید تا برای انتقال به آموزش از راه دور آماده شوید، اما حتی اگر این آمادگی را نیز پیدا کنید، واقع بینانه نیست که انتظار داشته باشیم مربیان و معلمان همه دوره حضوری خودشان را در یک دوره زمانی کوتاه به یک محیط آنلاین تبدیل کنند. مربیان و معلمان نه دارای زمان و نه دارای منابع کافی برای ساختن درس های جامع آنلاین برای هر یک از مفاهیم کلیدی در کتاب درسی خودشان هستند. بعلاوه، بسیاری از دانش آموزان نیز فناوری مورد انتظار از دانش آموزی که در یک دوره آنلاین ثبت نام می کند را ندارند. آموزش از راه دور یک رویکرد استراتژیک سنجیده شده است تا اطمینان بخشد که، در زمان بسته بودن ضروری مدرسه، نیازهای دانش آموزان تا بهترین حد ممکن برآورده می شوند. البته این شما و همکارانتان هستید که می توانید آن اهدافی که احساس می کنید برای محیط آموزش از راه دور خودتان ضروری ترین اهداف هستند را تعیین کنید. ما اهداف زیر را برای آموزش از راه دور پیشنهاد می دهیم:

1- تداوم یادگیری

2- مرتبط نگه داشتن جامعه مدرسه با یکدیگر

3- آسان سازی فرایند

بمنظور کمک به راهنمایی برای برنامه ریزی و آمادگی شما برای آموزش از راه دور، ما یک تمپلت برنامه اقدام درست کرده ایم که به کار شما هدایت کند. درحالیکه در این دوره پیش می روید، شما می توانید این تمپلت را کامل کنید و برنامه خود را مستندسازی نمایید. در پایان این دوره شما آمادگی خواهید داشت تا برنامه خود را پیاده سازی و برقرار ارتباط با دانش آموزان خود از طریق آموزش از راه دور را شروع کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد پشتیبانی از دانش آموزان و کارکنان در محیط آموزش از راه دور این مطلب را بخوانید.

فهرست مطالب
1. معرفی
2. یادگیری همزمان در مقابل غیرهمزمان
3. ملاحظات
4. هدف 1: تداوم یادگیری
5. ارزیابی در آموزش از راه دور
6. تامین ساختار
7. هدف 2: جامعه مدرسه خود را با هم مرتبط نگه دارید
8. فضاهای کار در خانه را برای موفقیت بچینید
9. هدف 3: فرایند را ساده کنید
10. تجربه خود از آموزش راه دور را انسانی کنید
11. تاثیرات اجتماعی و عاطفی
12. فرصت ها (روی روشن سکه)
آزمون