پیاده سازی نظام آموزش برای دوران پسا بحران عالمگیر

یادگیری به همراه ابزاری که درست جلوی شما هستند پویاتر و قدرتمندتر است – و این به آموزگاران برمی گردد که در کلاس تاثیر این امر را بر دانش آموزان بگذارند.

با مایکروسافت "وان نوت"، آموزگاران می توانند دفترچه های دیجیتالی درست کنند که پشتیبان استانداردهای تحصیلی و نتایج آموزشی در رشته های مختلف با کارهای مختلف از قبیل انشاء، روخوانی، ریاضی، علوم، تاریخ، و درس های انتخابی باشند. دانش آموزان در هر حوزه درسی و هر سطح آموزشی می توانند از وان نوت استفاده کنند، و از وان نوت برای جمع آوری و سازماندهی اطلاعات به هم ریخته، تحقیق، و محتوا استفاده کنند. وان نووت همچنین از تحقیق، کار مشترک، مدیریت اطلاعات، برقراری ارتباط، یاداشت برداری، روزنگاری، نگارش تعمقی، و الزامات تحصیلی پشتیانی می کند.

اهداف آموزشی

  •  شرکت کنندگان یادخواهند گرفت که وان نوت چطور سازماندهی می شود و چطور مطالب خود را سریع در دفترچه ها پیدا کنند
  •  شرکت کنندگان یادخواهند گرفت تا صفحات و محتوا را ایجاد، اضافه، و اشتراک گذاری کنند
  •  شرکت کنندگان راه هایی را یادخواهند گرفت تا ویژگی های جوهر دیجیتالی و بازاجرا در اپلیکیشن وان نوت را به کار گیرند
  • اعتبار این دوره: 500 امتیاز

    برای اطلاعات بیشتر در مورد این دوره های آموزشی به زبان فارسی لطفا با مرکز سپهر تماس بگیرید