پیاده سازی نظام آموزش برای دوران پسا بحران عالمگیر

این دوره معرفی، به شما می آموزد که استفاده از مایکروسافت فرم را شروع کنید. با مایکروسافت فرم شما می توانید به ساخت نظرسنجی ها ، آزمون ها، و رای گیری ها بپردازید، و همچنین به آسانی نتایج آنها را همزمان با ورود اطلاعات ببینید. زمانیکه شما یک آزمون یا نظرسنجی می سازید، شما می توانید از دیگران بخواهید که با استفاده از هر مرورگری، یا حتی دستگاه گوشی همراه، به آن پاسخ دهند. در حالیکه نتایج در حال ارسال هستند، شما می توانید از تحلیل درون ساخت برای ارزشیابی پاسخ ها استفاده کنید. داده های فرم، همچون نتایج یک آزمون، را می توان برای تحلیل بیشتر یا نمره دهی به آسانی به "اکسل" خروجی داد.

اهداف آموزشی

  •  چگونگی استفاده از مایکروسافت فرمز برای ساخت ارزیابی های تکوینی و تخلیصی را کشف کنید
  •  چگونگی به اشتراک گذاری یا تکثیر مایکروسافت فرمز برای کار مشترک با همکاران را بدانید
  • اعتبار این دوره: 500 امتیاز

    برای اطلاعات بیشتر در مورد این دوره های آموزشی به زبان فارسی لطفا با مرکز سپهر تماس بگیرید