پیاده سازی نظام آموزش برای دوران پسا بحران عالمگیر

یادگیری حرفه ای مداوم

زمانیکه در آموزش از راه دور تازه وارد هستید، شما از ملحق شدن به "جامعه یادگیری حرفه ای" برخط و شرکت در "توسعه حرفه ای" مداوم بهره خواهید برد.

جامعه یادگیری حرفه ای "تیمز"

 • • همکاران خود را به یک تیم در جامعه یادگیری حرفه ای "تیمز" دعوت کنید که بر پشتیبانی از یکدیگر و به اشتراک گذاری ایده ها درباره تدریس برخط اثربخش تمرکز می کند.
 • • در تیم خودتان کانال هایی ایجاد کنید که در آنجا معلمان در سطوح کلاسی یا واحدهای مشخص بتوانند منابع و شیوه های کاری خود را با هم به اشتراک بگذارند.
 • • منابع خودتان را به اشتراک بگذارید، موفقیت هایتان را بشناسید، و آنها را در این تیم اعلام کنید.
 • مهارت های بنیادی برای تدریس از راه دور

  برنامه توسعه حرفه ای

  روشن سازی اهداف، رویکرد، و اصول راهنمای برنامه آموزش از راه دور

  یادبگیرید و از داستان های آموزش از راه دور در تیمز الهام بگیرید

  دوره های مفید توسعه حرفه ای

  ویدیوی زیر بسته آموزشی معلمان را معرفی می کند

  برای اطلاعات بیشتر در مورد این دوره های آموزشی به زبان فارسی لطفا با مرکز سپهر تماس بگیرید