پیاده سازی تحول نظام آموزش

عالمگیری کوید-19 نظام آموزشی را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داد و موجب بسته شدن تقریبا تمام مدارس و دانشگاه در همه دنیا شد. تقریبا از اوایل سال 1399 بود که 1.725 میلیارد دانش آموز و دانشجو در سراسر دنیا بخاطر بسته شدن مدارس و دانشگاه ها از کلاس محروم شدند. بر اساس آمار یونیسف، 153 کشور تمام مراکز آموزشی و 24 کشور نیز بخشی از مراکز آموزشی کشورشان را تعطیل کردند که بر حدود 98.6 درصد از دانش آموزان و دانشجویان دنیا تاثیر گذاشت.

اگر ویروس کرونا در سال تحصیلی آینده، امکان حضور فیزیکی دانش آموزان در مدرسه را از آنان بگیرد، چرا والدین باید هزینه کنند و فرزندان‌شان را به مدرسه بفرستند؟ مگر وقتی که دانش آموزان در منزل هستند، مدرسه چه آموزشی میتواند به دانش آموزان بدهد ؟ مدرسه باید بتواند به اولیا نشان دهد که از چه توانمندی‌هایی می‌تواند بهره ببرد و چگونه می تواند هم در هنگام حضور فیزیکی دانش آموزان در مدرسه و هم در هنگامی که آنان امکان حضور در مدرسه را ندارند، با استفاده از شیوه‌های نوین آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات، آموزش‌های خود را پیش ببرد.

اما نکته حائز اهمیت اینجاست که آنچه بعنوان آموزش مجازی و ابزارهای آموزش الکترونیکی سنتی در حال ارائه است، متاسفانه از پارادایم‌های جدید آموزشی بسیار دور است. لذا راه حل تجربه فضاي آموزشي مبتنی بر کانکتیویزم و لیدرشیپ و بازتعريف فرایندهای آموزشی ناگزير به نظر مي‌رسد.

اما سوال اینجاست که ما چقدر برای آن آماده ایم؟

خدماتی که به مراکز آموزشی ارائه می کنیم

کانکتویزیم را بعنوان پارادایم 2 آموزشی معرفی می کنند. آموزش در عصر دیجیتال که در آن تعریف از دانش و یادگیری و همچنین معلمی و دانش آموزی متفاوت می‌گردد. دانش آموزان در یک تعامل شبکه‌ای، به خلق و هم آفرینی مفاهیم و محتوا می‌پردازند. خودشان مالک مفاهیم و محتواهایی می‌شوند که آنها را خلق کرده‌اند. و دانش آموز مشغول یادگیری استادانه می شود.

"لیدرشیب"، بنیادهای طرح درسها را تحت تاثیر قرار میدهد و انگیزش‌های معلمین و دانش آموزان را مورد توجه قرار میدهد. معلم در هنگام طرح‌ریزی طرح درسها، باید خلق بستری کند که دانش آموزان با انگیزه‌هاي درونی خودشان برای یادگیری موضوع آموزشی بایستند.

تلفیق این دو رویکرد موجب تحول در آموزش می شود که با استفاده از "مجموعه ابزارهاي جامع و مفصل مايكروسافت سلوشن" در آموزش بعنوان زيرساخت آموزشي (آموزش معلمين و آموزش دانش آموزان) مراکز آموزشی را قادر به ارائه آموزشی با کیفیت در هر شرایطی خواهد کرد.

گروه ما به مراکز آموزشی کمک می کند تا برای تحول آمادگی یابند.

پیاده سازی: هوش تجاری در مراکز آموزشی
آموزش: دوره های مایکروسافت در آموزش
کوچینگ: آموزش نوین در مراکز آموزشی
کوچینگ:
آموزش نوین در مرکز آموزشی شما

تیم ما در کنار شما قرار خواهد گرفت و پس از طراحی و تدوین برنامه کوتاه مدت و میان مدت برای انتقال به آموزش از راه دور گام به گام در اجرای آن برنامه با شما همراه خواهد بود.

آموزش دوره های مایکروسافت در آموزش
طراحی و تدوین برنامه کار با معلمین
طراحی و تدوین برنامه کار با دانش آموزان و اولیا
مشاوره، نظارت، و بازخورد برنامه های تدوین شده
آموزش:
تحول در تربیت امروز، برای زندگی موفق فردا

مدارس باید فرزندان امروز را برای زندگی موفق و سعادتمند در جامعه خودشان تربیت کنند. لذا مدارسی که تربیت فرزندان برای زندگی موفق در آینده را سرلوحه اهدافشان قرار می دهند، باید فرآیندهای آموزشی امروز خود را طوری طراحی کنند که دانش آموزان به صورت روزمره و کاملا طبیعی، در سطحی حرفه‌ای با فناوری های پیرامون خود کار کنند، آنچنانکه در بسیاری اوقات، از فرط طبیعی و روان بودن، دانش آموزان متوجه نحوه و میزان استفاده از فناوری نشوند و آن را بخشی از زندگی طبیعی روزمره خود پندارند. در اینجا، فناوری به‌عنوان بستری برای تحقق فرآیندهای آموزشی و تربیتی در نظر گرفته میشود. برای تحقق این امر، مدرسه نیاز به یک تحول دارد. تحول دیجیتالی مدرسه ، یک مسیر تحول سازمانی در مدرسه، برای استقرار سیستم‌های نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات در مدیریت یاددهی-یادگیری و همچنین مدیریت مدرسه است.

شرکت کنندگان در این دوره ها این امکان را دارند که در پایان هر دوره در آزمون مایکروسافت شرکت نمایند و مدرک آن دوره را از مایکروسافت دریافت نمایند.

ترفندهای ابزار مایکروسافت از زبان دانش آموزان و معلمان